Số 34, ngõ 66, Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

HỢP ĐỒNG CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH TRASCOSMOS VIỆT NAM